Đầu Tư Trái Phiếu Là Gì? Các Loại Hình Đầu Tư Trái Phiếu Hiện Nay

Đầu tư trái phiếu là gì? Sự khác biệt giữa trái phiếu và cổ phiếu? Những rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu nhà đầu tư cần lưu ý?… Trái phiếu là loại hình đầu tư phổ biến nhất hiện nay vì phù hợp với hầu hết người chơi. Chỉ với một số vốn nhỏ và kiến thức cơ bản về trái phiếu, nhà đầu tư có thể kiếm được thu nhập ổn định.

Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết về loại hình đầu tư trái phiếu, các nhà đầu tư và những ai muốn tham gia thị trường trái phiếu đừng bỏ qua bài viết này nhé!

Đầu tư trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một loại hình huy động vốn dưới hình thức chứng khoán, trong đó người phát hành trái phiếu (người đi vay) phải trả cho người đầu tư trái phiếu (vay) một khoản tiền với lãi suất cố định trong một khoảng thời gian xác định. Khi khoản vay đáo hạn, tổ chức phát hành phải hoàn trả cho nhà đầu tư.

Đầu tư trái phiếu là gì? Tất cả thông tin trái phiếu

Đặc điểm của loại hình đầu tư trái phiếu

 • Bất kỳ cá nhân, công ty hoặc chính phủ nào cũng có thể mua trái phiếu hoặc trái chủ.
 • Một trái phiếu mang tên của trái chủ được gọi là trái phiếu ghi danh , trong khi trái phiếu không ghi tên gọi là trái phiếu không ghi tên.
 • Những người sở hữu và mua trái phiếu được gọi là trái chủ.
 • Trái phiếu được gọi là trái phiếu công ty nếu người phát hành trái phiếu là một công ty.
 • Trái phiếu được gọi là trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu chính phủ khi chúng được phát hành bởi một cơ quan chính phủ công cộng trong khi trái phiếu kho bạc được phát hành bởi nhà nước.
 • Thu nhập từ trái phiếu đến từ tiền lãi. Đây là khoản thu nhập cố định mà công ty phát hành trái phiếu phải trả cho các nhà đầu tư, bất kể điều kiện kinh doanh của công ty.
 • Nói một cách đơn giản, trái phiếu là chứng khoán nợ. Vì vậy, khi đơn vị phát hành trái phiếu có thể bị phá sản hoặc giải thể, đơn vị này có nghĩa vụ phải thanh toán trước cho trái chủ và sau đó mới phân phối cho các cổ đông của công ty.
 • Nhà đầu tư trái phiếu sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng vốn vay của Công ty và Công ty phải thanh toán đầy đủ lãi và gốc theo hợp đồng vay.

Các loại hình đầu tư trái phiếu hiện có trên thị trường

Hiện nay, căn cứ vào đặc điểm của trái phiếu mà người ta phân loại trái phiếu, trong đó cách phân loại phổ biến nhất là phân loại theo đối tượng phát hành, bao gồm:

 • Trái phiếu ngân hàng: Các ngân hàng và tổ chức tài chính phát hành trái phiếu để tăng vốn nhằm hoạt động.
 • Trái phiếu chính phủ: chính phủ, trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu chi tiêu, đã phát hành trái phiếu. Ngoài ra còn có mục tiêu huy động tiền nhàn rỗi trong dân để phục vụ an sinh xã hội. Đây cũng là trái phiếu uy tín nhất và ít rủi ro nhất trên thị trường.
 • Trái phiếu doanh nghiệp: Là loại trái phiếu do các tập đoàn, doanh nghiệp phát hành nhằm tăng vốn lưu động của doanh nghiệp. Vì là trái phiếu doanh nghiệp nên loại trái phiếu này có rất nhiều loại và vô cùng đa dạng.

Ngoài ra, tùy thuộc vào bản chất của bảo lãnh, nó có thể được phân loại, ví dụ, theo thu nhập, mức độ bảo đảm thanh toán, v.v. Cụ thể hơn như sau:

 • Trái phiếu được xếp hạng theo lợi tức bao gồm: trái phiếu có lãi suất thay đổi (lãi suất thả nổi), trái phiếu có lãi suất cố định và trái phiếu có lãi suất bằng không.
 • Trái phiếu được phân loại theo hình thức bao gồm: Trái phiếu vô danh và trái phiếu ghi danh.
 • Trái phiếu được phân loại theo tính chất : trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có thể mua lại, trái phiếu kèm theo quyền mua cổ phiếu.
 • Trái phiếu được phân loại theo mức độ bảo đảm thanh toán: trái phiếu có bảo đảm và không có bảo đảm.

Đầu tư trái phiếu là gì? Tất cả thông tin trái phiếu

Phân biệt giữa các loại hình đầu tư trái phiếu và cổ phiếu

đặc trưng nghĩa vụ Chia sẻ
Hệ thống điều khiển Ngân hàng, doanh nghiệp, chính phủ Cổ phần
quyền sở hữu
 • Người nắm giữ trái phiếu (bondholder) sẽ nhận được một mức lãi suất cố định vào thời điểm ghi trên hợp đồng.
 • Không có quyền tham gia vào các công việc của tổ chức phát hành trái phiếu.
 • Người mua cổ phiếu trở thành cổ đông của công ty phát hành cổ phiếu và có các quyền khác nhau tùy thuộc vào loại và số lượng cổ phiếu mà họ nắm giữ.
 • Việc chia lợi nhuận phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.
 • Được quyền tham gia quản lý và điều hành hợp đồng của công ty.
thời gian thuộc về Có một kỳ hạn nhất định được ghi trực tiếp vào trái phiếu. Cho đến khi chuyển nhượng hoặc phá sản hoặc giải thể công ty.
Thứ tự ưu tiên thanh toán nếu công ty phá sản hoặc giải thể Các trái chủ sẽ được ưu tiên thanh toán các khoản nợ khi công ty phá sản hoặc giải thể trước các cổ đông. Khi tất cả các nghĩa vụ trả nợ khác đã được thanh toán, phần vốn góp của cổ đông sẽ được thanh toán.

Đầu tư trái phiếu là gì? Tất cả thông tin trái phiếu

Có nên đầu tư trái phiếu trong các quỹ mở trái phiếu?

Quỹ mở là quỹ do công ty quản lý quỹ thành lập và quản lý. Quỹ đầu tư này tập trung đầu tư chủ yếu vào các tài sản có thu nhập cố định như trái phiếu ngân hàng, trái phiếu chính phủ, trái phiếu của các công ty danh tiếng.

Khi tham gia quỹ mở, nhà đầu tư trái phiếu phải có một số tiền tối thiểu theo quy định của từng quỹ, nhưng số tiền này không quá cao. Ngoài ra, mức độ rủi ro khi tham gia quỹ mở trái phiếu sẽ được giảm thiểu thông qua sự quản lý chuyên nghiệp bởi công ty quản lý quỹ. Do đó, Quỹ mở trái phiếu phù hợp với những người có ít vốn muốn có thu nhập ổn định và rủi ro thấp.

Đầu tư trái phiếu là gì? Tất cả thông tin trái phiếu

Giá trái phiếu được tính như thế nào?

Giá trái phiếu hay giá phát hành trái phiếu là giá trị tiêu chuẩn của mỗi trái phiếu khi nó được phát hành và chào bán ra thị trường. Tùy từng loại trái phiếu sẽ có mức giá khác nhau. Tùy theo loại trái phiếu mà giá phát hành sẽ khác nhau. Thông thường, giá của trái phiếu được tính theo tỷ lệ phần trăm của giá trị trái phiếu. Tính toán giá của một trái phiếu tốn rất nhiều công sức. Cần căn cứ vào tình hình thực tế thị trường tại thời điểm đó, thị trường của tổ chức phát hành trái phiếu:

 • Giá cố định: Giá hiện hành của trái phiếu bằng với giá phát hành của trái phiếu này khi chào bán trên thị trường.
 • Giá chiết khấu: Mệnh giá của trái phiếu hiện tại cao hơn giá phát hành. Các nhà đầu tư trái phiếu có thể mua trái phiếu với giá thấp hơn mệnh giá ban đầu.
 • Gia tăng giá: Giá bán của trái phiếu trên thị trường cao hơn mệnh giá của trái phiếu.

Đầu tư trái phiếu là gì? Tất cả thông tin trái phiếu

Thời hạn của trái phiếu là gì?

Mỗi loại trái phiếu có kỳ hạn riêng, là số năm mà trái phiếu đã lưu hành trên thị trường. Sau thời hạn này, tổ chức phát hành trái phiếu phải thu và trả đủ gốc và lãi cho người sở hữu trái phiếu. Nhà đầu tư trái phiếu cần biết thời gian đáo hạn của trái phiếu. Trong tiếng Anh có khái niệm “term Bonds” là thời hạn của trái phiếu.

Thời gian đáo hạn của một trái phiếu thông thường là khoảng thời gian mà người phát hành trái phiếu tính toán số năm cần thiết để đạt được mục tiêu kinh doanh của mình. Thời hạn của trái phiếu sẽ phản ánh rõ ràng mục tiêu kinh doanh của công ty và thời hạn trả lãi cho các nhà đầu tư trái phiếu. Trái chủ sẽ nhận được lãi suất trái phiếu dài hạn cao hơn so với trái phiếu ngắn hạn.

Đầu tư trái phiếu là gì? Tất cả thông tin trái phiếu

Thị trường trái phiếu là gì?

Thị trường trái phiếu là nơi diễn ra hoạt động mua bán trái phiếu với nhiều mức giá khác nhau và có đông đảo các nhà đầu tư trái phiếu tham gia. Ngoài ra còn có các hình thức môi giới mua bán trái phiếu trên thị trường.

Thị trường trái phiếu có đặc điểm và tính chất riêng. Do đó, thị trường trái phiếu được chia thành nhiều loại khác nhau và tùy theo mục tiêu đầu tư mà nhà đầu tư trái phiếu có thể tự mình lựa chọn thị trường trái phiếu phù hợp.

Trái phiếu Chính phủ được coi là yếu tố then chốt đảm bảo thị trường trái phiếu ổn định và khả năng huy động vốn nhanh. Trường hợp Nhà nước cần vốn để bù đắp phần vốn còn thiếu. Thị trường trái phiếu chính phủ là thị trường yêu thích của các nhà đầu tư bán lẻ tìm kiếm sự an toàn.

Khi tham gia thị trường trái phiếu chính phủ, các chủ thể sẽ được bảo vệ và có quyền lợi rõ ràng. Trái phiếu phát hành trên thị trường trái phiếu chính phủ chủ yếu được sử dụng để huy động vốn cho các dự án đầu tư công của Chính phủ. Không chỉ vậy, đây còn là nơi nhà nước quản lý dòng tiền trên thị trường, ngăn ngừa lạm phát vượt quá mức cho phép.

Đầu tư trái phiếu là gì? Tất cả thông tin trái phiếu

Đầu tư vào trái phiếu và những rủi ro có thể xảy ra

Đầu tư trái phiếu là giao dịch cho vay giữa nhà đầu tư trái phiếu (trái chủ cho vay) và người phát hành trái phiếu (công ty đi vay, chính phủ, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính). Tổ chức phát hành trái phiếu có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ tiền lãi và tiền gốc cho nhà đầu tư trái phiếu theo các cam kết nhận nợ được quy định trong hợp đồng vay. Tuy nhiên, rủi ro vẫn còn:

Rủi ro lãi suất

Giá trái phiếu và lãi suất có quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau. Khi lãi suất giảm, các nhà đầu tư cố gắng nắm bắt hoặc giữ lợi suất cao hơn càng lâu càng tốt. Và sau đó họ sẽ kiếm được tiền lãi từ trái phiếu với lãi suất cao hơn thị trường tại thời điểm đó. Giá trái phiếu sẽ tăng khi nhu cầu tăng.

Ngược lại, khi lãi suất phổ biến tăng lên, các nhà đầu tư trái phiếu (người nắm giữ trái phiếu) sẽ tự nhiên từ bỏ trái phiếu có năng suất thấp. Điều này làm cho giá trái phiếu giảm xuống.

Rủi ro tái đầu tư

Rủi ro tái đầu tư là rủi ro mà các trái chủ sẽ phải tái đầu tư số tiền thu được của họ với tỷ lệ thấp hơn tỷ lệ hoàn vốn thu được trước đó. Một trong những nguyên nhân của rủi ro này là khi lãi suất giảm theo thời gian và các nhà phát hành mua lại trái phiếu có thể thu hồi.

Tính năng có thể thu hồi cho phép các tổ chức phát hành trái phiếu mua lại trái phiếu trước ngày đáo hạn và trái chủ nhận được khoản thanh toán gốc cao hơn một chút so với mệnh giá. Tuy nhiên, nhược điểm của trái phiếu có thể thu hồi là nhà đầu tư không thể tái đầu tư với tỷ lệ hoàn vốn như cũ ngay cả khi đã nhận được tiền. Rủi ro tái đầu tư có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất đầu tư của một cá nhân trong dài hạn.

Để bù đắp những rủi ro này, các nhà đầu tư mua trái phiếu không thể thu hồi sẽ được hưởng lợi từ lợi suất trái phiếu cao hơn. Ngoài ra, để giảm thiểu rủi ro nhất có thể, nhà đầu tư trái phiếu có thể chủ động mua trái phiếu có ngày thu hồi rơi vào các thời điểm khác nhau. Điều này hạn chế khả năng một số nghĩa vụ được gọi cùng một lúc.

Rủi ro lạm phát

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trải qua tình trạng lạm phát cực kỳ cao. Lạm phát khiến lãi suất tăng, làm giảm sức mua của trái phiếu và khiến các nhà đầu tư trái phiếu nhận được lợi nhuận âm.

Khi chi phí tiêu dùng hàng ngày và lạm phát tăng với tốc độ nhanh hơn lãi suất trái phiếu, sức mua của trái chủ sẽ giảm và lợi suất âm hoàn toàn có thể xảy ra.

Rủi ro tín dụng

Trái phiếu chính phủ an toàn, uy tín và rủi ro thấp nhất vì chính phủ có khả năng thu thuế hoặc phát hành tiền để trả cho các nhà đầu tư trái phiếu khi đến hạn. Tuy nhiên, lãi suất trái phiếu này cực kỳ thấp. Trái ngược với điều này, trái phiếu doanh nghiệp có lợi suất cao hơn, nhưng độ tin cậy thấp hơn và mức độ rủi ro cao hơn.

Rủi ro thanh toán

Tính thanh khoản là khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt. Trong một số trường hợp, trái chủ không thể bán trái phiếu vì thị trường trái phiếu quá nhỏ và chỉ có một số người tham gia, dẫn đến biến động giá. Chúng có tác động trực tiếp đến ROI (tỷ lệ hoàn vốn cho người nắm giữ trái phiếu). Lãi suất thấp trong đợt phát hành trái phiếu có thể dẫn đến biến động giá lớn và có nhiều tác động tiêu cực đến tổng lợi nhuận của trái chủ (khi bán).

Đánh giá rủi ro

Nếu một công ty phát hành trái phiếu có xếp hạng tín dụng kém hoặc có vấn đề về thanh toán và khả năng trả nợ, các tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng có thể tính lãi suất cao hơn cho các khoản vay tiếp theo đối với công ty. . Điều này có thể làm giảm khả năng trả lãi và nợ của các trái chủ hiện tại và dẫn đến thua lỗ cho các trái chủ muốn bán trái phiếu.

Đầu tư trái phiếu là gì? Tất cả thông tin trái phiếu

Đầu tư vào trái phiếu có thể an toàn và tạo ra nguồn thu nhập thụ động ổn định cho nhà đầu tư, nhưng nếu không đủ hiểu biết, nhà đầu tư có thể sẽ gặp phải những rủi ro không đáng có. Để thích ứng với thị trường và những thay đổi có thể xảy ra với trái phiếu, nhà đầu tư trái phiếu cần tìm hiểu những kiến thức cơ bản về trái phiếu, tìm ra những yếu tố quen thuộc của thị trường và lên kế hoạch đầu tư để đối phó cũng như chuẩn bị tốt nhất cho những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.

Bài viết liên quan