Doanh Thu Là Gì? Lợi Nhuận Ròng, Lãi gộp, Vốn Lưu Động Là Gì?

Thu nhập là gì? Lợi nhuận ròng là gì? Lãi kép là gì? Vốn lưu động là gì? Ý nghĩa và vai trò của các khái niệm trên trong phát triển doanh nghiệp là gì?

Nếu bạn đang chuẩn bị kinh doanh và thắc mắc thu nhập là gì với những khái niệm trên thì đừng bỏ qua bài viết này bởi câu trả lời sẽ được chúng tôi cung cấp ngay sau đây.

Doanh thu là gì?

Doanh thu trong tiếng Anh là income hay còn gọi là thu nhập, tức là toàn bộ số tiền thu được trong quá trình mua bán, trao đổi hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động kinh doanh khác của các cá nhân, tổ chức. Nó cũng là cơ sở để các công ty báo cáo về doanh thu.

thu nhập nghĩa là gì? Về ý nghĩa, income được hiểu là thu nhập – Là khoản thu nhập đáng kể để mỗi doanh nghiệp chi trả cho các chi phí và các khoản tương tự phát sinh trong quá trình kinh doanh và cung cấp dịch vụ. Ví dụ như chi phí thuê văn phòng – cửa hàng, phí và lệ phí, thuế cho các cơ quan chính phủ,….

Đó cũng là một khoản rất cần thiết giúp duy trì và phát triển doanh nghiệp trong dài hạn hay còn gọi là vốn lưu động giúp đẩy nhanh quá trình tái hoạt động hoặc có thể phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lên một nấc thang.

Giải thích doanh thu là gì? lợi nhuận ròng? Lợi nhuận gộp? Vốn lưu động là gì?

Sau khi trả lời câu hỏi thu nhập là gì, chúng tôi sẽ tiết lộ hai công thức tính thu nhập sau đây.

 • Cách 1: Doanh thu = Số Đơn vị Bán ra / Đơn vị Dịch vụ * Giá Sản phẩm hoặc Dịch vụ
 • Cách 2: Doanh thu = Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ/mua sản phẩm * Giá trung bình của sản phẩm/dịch vụ

Các loại doanh thu

Thu nhập là gì? Các loại thu nhập bao gồm:

 • Thu nhập từ hoạt động tài chính như chứng khoán, tiền tệ, v.v.
 • Thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản như nhà, đất…
 • Tiền thu từ lãi tiền gửi ngân hàng, đầu tư trái phiếu, các hình thức cho vay,..
 • Tiền thu về chênh lệch lãi khi bán ngoại tệ, chuyển kho, cửa hàng, v.v.
 • Lãi từ giao dịch chứng khoán.
 • Thu nhập vượt trội (không thường xuyên và chỉ tại một thời điểm nhất định).

Giải thích doanh thu là gì? lợi nhuận ròng? Lợi nhuận gộp? Vốn lưu động là gì?

Tổng doanh thu là gì?

Tổng thu nhập là gì? Đó là số tiền mà một doanh nghiệp kiếm được bằng cách bán hàng hóa hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 quý hoặc 1 năm.

Tổng doanh thu rất quan trọng vì nó có tác động trực tiếp đến lợi nhuận của công ty. Đối với các công ty khởi nghiệp, doanh thu đôi khi được coi là thước đo khả năng sinh lời trong tương lai.

Công thức tính tổng doanh thu:

Tổng doanh thu = Giá x Số lượng hàng hóa dịch vụ bán ra.

Doanh thu ròng – Lợi nhuận ròng là gì?

Lợi nhuận ròng (còn được gọi là lợi nhuận sau thuế hoặc lợi nhuận ròng) là lợi nhuận còn lại sau khi lấy tổng doanh thu trừ đi tất cả các chi phí sản xuất/dịch vụ, bao gồm cả thuế doanh nghiệp. .

Tính toán lợi nhuận ròng của một công ty cho thấy tổng doanh thu của nó thể hiện bao nhiêu phần trăm giá trị của lợi nhuận, từ đó giúp đánh giá hoạt động của công ty hiện đang có lãi hay không? ít quan tâm? hoặc lỗ.

 • Lợi nhuận ròng > 0 và công ty càng lớn thì lợi nhuận càng lớn và ngược lại
 • Lợi nhuận ròng < 0, công ty mất vốn và có nguy cơ phá sản. Cần tìm một hướng đi và chiến lược phát triển mới cho công ty.

Tỷ suất lợi nhuận ròng trong mỗi ngành là khác nhau nên nhà phân tích tài chính chỉ có thể so sánh tỷ suất này với tỷ suất lợi nhuận trung bình của toàn ngành hoặc của các công ty khác cùng ngành, cùng thời điểm.

So sánh doanh thu, doanh thu ròng và doanh thu thuần

Tiêu chuẩn thu nhập thu nhập) Doanh thu thuần Doanh thu thuần
Ý tưởng Là tổng số tiền thu được trong quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động khác của cá nhân, tổ chức. Căn cứ báo cáo thu nhập. Là lợi nhuận kiếm được sau khi đã trừ đi các chi phí phát sinh như thuế, bảo trì, khấu hao,… Là lợi nhuận thực tế sau khi trừ đi tất cả các chi phí thuế liên quan như thuế tiêu thụ đặc biệt, chiết khấu hàng bán, giảm giá, thuế xuất khẩu, v.v.
thuật toán – Cách 1: Doanh thu = số đơn vị bán ra/đơn vị dịch vụ * giá bán.– Cách 2: Doanh thu = số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ, mua sản phẩm * giá bán bình quân. Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – thuế, chi phí sản xuất, trả nợ Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – (Thuế gián tiếp + Giảm giá bán hàng + Giảm giá + Khác, v.v.)

Lãi gộp là gì?

Lợi nhuận gộp là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí của công ty. Để dễ hiểu, đây là số tiền lãi kiếm được sau khi lấy doanh thu trừ đi các khoản chi phí lớn.

Lợi nhuận gộp ở từng loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có cách xác định khác nhau như sau:

 • Lợi nhuận gộp của các công ty thương mại là chênh lệch giữa doanh thu thuần và chi phí nhập khẩu.
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp của các công ty sản xuất là sự khác biệt giữa doanh thu thuần và chi phí sản xuất.

Công thức tính lãi gộp:

Lợi nhuận gộp hay Lãi gộp = Doanh thu – Giá vốn.

Giải thích doanh thu là gì? lợi nhuận ròng? Lợi nhuận gộp? Vốn lưu động là gì?

Lãi kép là gì? Việc xác định tỷ suất lợi nhuận gộp là rất quan trọng để đánh giá sự phát triển của công ty bởi vì:

 • Giúp các công ty đánh giá hiệu quả hoạt động của họ thông qua thống kê lãi lỗ. Từ đó, họ sẽ có cái nhìn bao quát hơn về mô hình kinh doanh, chiến lược hay bộ máy nhân sự và thực hiện nhiều biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh khi thua lỗ.
 • Giúp công ty đánh giá lĩnh vực kinh doanh tiềm năng vì khi lợi nhuận gộp tăng thì nhu cầu thị trường về dịch vụ đó tăng và ngược lại. Như vậy, các công ty sẽ linh hoạt trong việc định hướng phát triển mới theo nhu cầu của thị trường.
 • Giúp doanh nghiệp đánh giá các đối thủ cùng lĩnh vực trên thị trường.

Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động được coi là thước đo tài chính thể hiện nguồn lực hiện có của mỗi doanh nghiệp, nó là số vốn sẽ hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp như: Trả lương cho nhân viên, tiền Nhập hàng – trả nhà cung cấp, chi phí mặt bằng, tiền điện nước… nước, an ninh, v.v.

Như vậy có thể nói vốn lưu động sẽ quyết định hiện trạng của doanh nghiệp và quản lý vốn lưu động chính là quản lý hàng tồn kho, các khoản phải thu và chi phí.

Giải thích doanh thu là gì? lợi nhuận ròng? Lợi nhuận gộp? Vốn lưu động là gì?

Công thức tính tổng vốn lưu động:

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn

Trong đó:

 • Tài sản ngắn hạn là những tài sản có tính thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt ngắn hạn. Ví dụ tiền gửi ngân hàng, trái phiếu có thời hạn dưới 1 năm, vàng, bạc, ngoại tệ, v.v.
 • Nợ ngắn hạn là các khoản nợ có thời hạn dưới một năm bao gồm nợ ngân hàng và các khoản mua tín dụng khác.

Nếu:

 • Vốn lưu động dương: cho thấy tài sản lưu động lớn hơn nợ ngắn hạn. Do đó, doanh nghiệp dễ dàng chuyển hóa tài sản thành tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn, giúp hoạt động sản xuất diễn ra bình thường và ổn định.
 • Vốn lưu động có giá trị âm: tài sản lưu động nhỏ hơn nợ ngắn hạn, nghĩa là công ty không có khả năng trả nợ và dễ phá sản.

Điểm khác nhau giữa vốn lưu động và điều lệ

 • Vốn xã hội là gì? : Tổng giá trị tài sản các thành viên góp hoặc cầm cố ban đầu khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị danh nghĩa của các cổ phiếu được bán hoặc được ghi để mua khi công ty được thành lập (theo khoản 34, mục 4 của Đạo luật công ty 2020).
 • Tài sản nào được góp vốn? : Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, quyền sử dụng đất, bí quyết kỹ thuật, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, các tài sản khác định giá được bằng Đồng Việt Nam (theo Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 ).

Giải thích doanh thu là gì? lợi nhuận ròng? Lợi nhuận gộp? Vốn lưu động là gì?

Khái niệm vốn cổ phần và vốn lưu động là hoàn toàn khác nhau vì vốn cổ phần là số vốn nắm giữ ban đầu của các thành viên được ghi trong điều lệ công ty, dựa trên tỷ lệ phần vốn góp gắn với quyền và nghĩa vụ của từng thành viên. Lượng vốn cổ phần nhìn chung không thay đổi trừ khi có quyết định thay đổi, còn vốn lưu động thì ngược lại, tăng giảm do được hình thành từ nhiều nguồn.

Vốn lưu động là số tiền nên được sử dụng làm vốn lưu động để mua tài sản ngắn hạn, hàng hóa và dịch vụ trong thời gian giao dịch, do đó, nó là một khái niệm kế toán và quản trị doanh nghiệp nhiều hơn. Phần dùng để đầu tư, mua sắm trang thiết bị có thể coi là vốn cố định.

Hi vọng bài viết chia sẻ những thông tin về Dế Thu là gì? Lợi nhuận ròng là gì? Lãi kép là gì? Vốn lưu động là gì? đã mang đến cho độc giả những thông tin hữu ích.

Bài viết liên quan