Hình Thức Đầu Tư PPP Là Gì? Các Lĩnh Vực Đầu Tư Theo PPP

Đầu tư PPP là gì? Đặc điểm của hình thức đầu tư PPP là gì? Thuật ngữ đầu tư PPP được sử dụng khá phổ biến vì rất ít người quen thuộc với nó. Hãy cùng Chúng tôi tìm hiểu hình thức đầu tư PPP trong bài viết tổng hợp dưới đây nhé!

Hình thức đầu tư PPP là gì?

PPP là loại hình đầu tư theo phương thức đối tác công tư. PPP là viết tắt của Quan hệ đối tác công tư.

Là phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia vào dự án PPP. dự án PPP (Khoản 10 Điều 3 Luật Đầu tư PPP 2020).

Hình thức đầu tư PPP và các quy định về đầu tư PPP

Điểm đáng chú ý của hình thức đầu tư PPP

Hình thức đầu tư PPP có những đặc điểm chính sau:

 • Các cơ quan chính phủ, nhà đầu tư và công ty tư nhân có liên quan là các bên tham gia hợp đồng PPP .
 • Theo đó, cơ quan công quyền có liên quan ở đây là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức hợp tác với cơ quan nhà nước để thực hiện dự án trên cơ sở hợp đồng dự án.

Hình thức đầu tư PPP và các quy định về đầu tư PPP

Lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP

Phạm vi đầu tư PPP được quy định tại Điều 4 Khoản 1 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Điều 2 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP, cụ thể:

 • Giao thông vận tải bao gồm các dự án thuộc lĩnh vực đường bộ, đường sắt; không khí; đường thủy; với tổng vốn đầu tư 1,5 nghìn tỷ đồng.
 • Nhà máy điện, lưới điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp độc quyền nhà nước theo quy định.
 • Năng lượng tái tạo; nhiệt khí (bao gồm cả khí thiên nhiên hóa lỏng – LNG); nhiệt điện than; cổng; điện hạt nhân; trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền độc quyền theo quy định của Luật điện lực.

Hình thức đầu tư PPP và các quy định về đầu tư PPP

Quy mô đầu tư dự án theo phương thức PPP

Dự án có tổng mức đầu tư từ 1,5 nghìn tỷ đồng trở lên; Đặc biệt, các dự án năng lượng tái tạo cần vốn đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên.

 • Thủy lợi, thoát nước và xử lý nước thải; Cấp nước sinh hoạt cần tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án từ 200 tỷ đồng trở lên.
 • Y tế, giáo dục – đào tạo với các dự án y tế dự phòng, cơ sở khám chữa bệnh; Các cuộc thử nghiệm cần tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên.
 • hạ tầng CNTT với nền kinh tế số và các dự án hạ tầng thông tin số; hiện đại hóa CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; bảo mật mạng; Hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) cho thành phố thông minh, ứng dụng, nền tảng và dịch vụ dùng chung quốc gia cần vốn đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên.

Mỗi dự án PPP sẽ có một loại hợp đồng riêng biệt tương ứng với đặc thù và yêu cầu của từng loại:

 • Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (Build – Operate – Transfer, BOT contract);
 • Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (Build – Transfer – Operate, BTO contract);
 • Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Vận hành (Build – Own – Operate, BOO contract);
 • Hợp đồng KD – QL (Operate – Manage, hợp đồng O&M);
 • Xây dựng – Bán – Cho thuê (Build – Transfer – Lease, hợp đồng BTL)…

Hình thức đầu tư PPP và các quy định về đầu tư PPP

Lợi ích của việc sử dụng mô hình PPP

Các quốc gia trên thế giới đang dần chuyển sang xu hướng tư nhân cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng trong các lĩnh vực điện, nước, năng lượng, viễn thông và giao thông. Có nhiều lý do để hợp tác với các đối tác tư nhân trong việc cung cấp và phát triển các dịch vụ cơ sở hạ tầng, cụ thể là:

 • Nâng cao hiệu quả trong việc vận hành, phân phối và quản lý các công trình hạ tầng.
 • Nâng cao năng lực để đáp ứng nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng ngày càng tăng.
 • Có khả năng nắm bắt và tiếp cận các công nghệ tiên tiến (cả phần mềm và phần cứng).
 • Công tác lập kế hoạch và phát triển được triển khai đúng cách và phù hợp cho phép lựa chọn và lựa chọn đối tác tốt hơn cũng như hỗ trợ đưa ra các quyết định về cơ cấu dự án, cũng như lựa chọn công nghệ phù hợp theo các cân nhắc về chi phí trong suốt vòng đời của dự án.

Mô hình PPP đang trở nên hấp dẫn đối với các chính phủ và chính phủ các nước đang phát triển vì nó được coi là một cơ chế ngoài ngân sách để phát triển cơ sở hạ tầng:

 • Giúp tăng cường cung cấp các dịch vụ HV cơ bản cần thiết
 • Đăng ký đầu tư PPP có thể không yêu cầu bất kỳ khoản chi tiền mặt ngay lập tức nào vào thời điểm đó. Điều này làm giảm gánh nặng về chi phí thiết kế và xây dựng.
 • Quyền chuyển giao rủi ro dự án cho khu vực tư nhân.
 • Hình thức đầu tư PPP giúp đưa ra lựa chọn tốt hơn về công nghệ, thiết kế, xây dựng, vận hành và chất lượng cung cấp dịch vụ hạ tầng.

Thành phần nhà nước tham gia vào dự án PPP

 • Giá trị phần tham gia của nhà nước trong dự án PPP được xem xét trên cơ sở cân đối giữa nguồn vốn với các nguồn lực khác và trên cơ sở phương án tài chính.
 • Trường hợp phần vốn góp của Nhà nước và các cơ quan có liên quan thuộc sở hữu của Bộ, ban, ngành thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định giá trị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. cơ sở xác định vốn nhà nước đầu tư vào dự án.
 • Theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xác định giá trị phần vốn Nhà nước tham gia trong quá trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP.
 • Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản công tham gia dự án PPP.

Hình thức đầu tư PPP và các quy định về đầu tư PPP

Mô hình đầu tư PPP mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nước đang phát triển. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích cho quý khách hàng.

Bài viết liên quan