Mẫu Giấy Mua Bán Đất Viết Tay Cập Nhật Mới Nhất Hiện Nay

Mẫu giấy bán đất viết tay có ý nghĩa gì? Nhà nước có chấp nhận giấy tờ mua bán đất viết tay? Vậy bạn phải viết như thế nào để mẫu giấy viết tay mua bán đất đáp ứng đủ điều kiện pháp lý?

Nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong giao dịch mua bán nhà đất dạng bản thảo, chúng tôi sẽ cung cấp “tất tần tật” các thông tin về bản viết tay bán đất, thủ tục cấp bản viết tay và các quy định của pháp luật về bản viết tay bán đất và mua giấy, nói nhìn!

Mẫu giấy mua bán đất viết tay có ý nghĩa gì?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền được gọi là văn bản mua bán đất viết tay. Hợp đồng mua bán có thể viết tay hoặc đánh máy. Nội dung của giấy sẽ thể hiện rõ bên bán và bên mua cũng như các điều khoản và thỏa thuận của các bên.

Mẫu giấy mua bán đất viết tay mới nhất cập nhật năm 2023

Thời hạn sử dụng giấy mua bán đất viết tay

Do giấy tờ mua bán đất viết tay không phải lúc nào cũng hợp lệ và được chấp nhận nên người dân cần lưu ý về tính hợp pháp của chúng. Hạn chót là ngày 1 tháng 7 năm 2014 và các điều kiện sau sẽ được áp dụng:

Thời điểm trước ngày 01/07/2014

Khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về các trường hợp sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này. Khoản 2 Điều này chỉ cần làm thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu mà không phải làm thủ tục, hồ sơ. đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất lần đầu.

Và người nộp hồ sơ sẽ không bị cơ quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu nộp hợp đồng hoặc văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

 • Sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 do nhận chuyển nhượng, được cấp quyền sử dụng đất;
 • Có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Luật này và đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, được tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 01. 07/2014.
 • Sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 do nhận thừa kế quyền sử dụng đất.

Nói cách khác, nếu quyền đã thực sự được chuyển nhượng nhưng không hợp pháp thì không phải làm lại thủ tục chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận lần đầu. Tổ chức tiếp nhận không được yêu cầu bên nhận chuyển nhượng xuất trình hợp đồng, văn bản chuyển nhượng đã được công chứng, chứng thực khi có yêu cầu.

Mẫu giấy mua bán đất viết tay mới nhất cập nhật năm 2023

Thời hạn sử dụng mẫu giấy mua bán đất viết tay chia làm 2 giai đoạn

Thời gian sau ngày 01/07/2014

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Hợp đồng mua bán) phải được công chứng, chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản mà một bên là tổ chức kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp theo yêu cầu của các bên có thẩm quyền. quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013.

Vì vậy, kể từ ngày 1/7/2014 (ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực), bất kỳ ai khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất đều phải công chứng, chứng thực hợp đồng. Tuy nhiên, nếu không được công chứng mà một hoặc các bên đã thực hiện ít nhất 2/3 các điều khoản của hợp đồng thì có quyền yêu cầu tòa án công nhận hiệu lực của giao dịch (theo Điều 129 Bộ luật Dân sự). mã mã 2015).

Giấy mua bán đất viết tay có cần công chứng không?

Trường hợp hợp đồng mua bán đất không cần công chứng là khi bạn xác minh đã thanh toán ít nhất 2/3 giá trị hợp đồng thì căn cứ vào giá trị pháp lý của văn bản mua bán đất viết tay nêu trên. Sau đó, họ có tùy chọn yêu cầu tòa án công nhận tính xác thực của tài liệu viết tay mà không cần công chứng. Nếu không, cơ quan có thẩm quyền phải xác nhận mọi giao dịch chuyển nhượng theo quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Dân sự.

Các bên có thể tự thương lượng giải quyết nếu hợp đồng mua bán đất viết tay không được công nhận hoặc bị vô hiệu. Ví dụ, người bán sẽ hoàn lại tiền cho khách hàng. Tài sản bán được trả lại cho người mua. Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra do lợi ích của các bên không cân bằng, dẫn đến yêu sách. Để tránh kiện tụng về sau, bạn phải chứng thực giấy tờ mua bán đất viết tay.

Mẫu giấy mua bán đất viết tay mới nhất cập nhật năm 2023

Người mua đất có giấy tờ viết tay không công chứng sẽ được cấp giấy theo thủ tục

Trường hợp người sử dụng đất nhận chuyển nhượng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người nhận chuyển nhượng chỉ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được bồi thường theo quy định tại Điều 82 Nghị định 43/NĐ-CP. CP hướng dẫn thi hành luật đất đai. Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán, chuyển nhượng thì việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo trình tự sau:

 • Bên nhận chuyển nhượng sử dụng đất phải xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng đang cấp) và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có; Văn phòng đăng ký đất đai phải thông báo bằng văn bản cho bên chuyển nhượng và nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Nếu thông tin người gửi bị thiếu, hãy phát 3 số liên tiếp trên bản tin. Bên nhận chịu mọi chi phí.
 • Nếu không có khiếu nại, tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành các bước trình cơ quan có thẩm quyền hủy Giấy chứng nhận cũ và cấp Giấy chứng nhận mới cho người nhận chuyển nhượng sau 30 ngày kể từ ngày có văn bản thông báo. hoặc công bố tin tức lần đầu tiên trên các phương tiện truyền thông địa phương.
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ hỗ trợ các bên chuyển vụ việc đến cơ quan chuyên môn để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Những điều cần lưu ý khi soạn thảo văn bản mua bán nhà đất

Trước khi ký văn bản mua bán đất viết tay cần lưu ý những điều sau:

 • Theo quy định hiện nay, việc mua bán nhà đất khi chưa có sổ đỏ là rất khó khăn. Do đó, nếu người bán chưa làm thủ tục đăng ký thì bạn yêu cầu người bán thực hiện đúng quy định.
 • Phải phân biệt đất chưa đủ điều kiện cấp sổ đỏ và đất chưa được cấp sổ đỏ. Đất sử dụng ổn định lâu dài, không kiện tụng, đất liền thửa, đất không bị cưỡng chế thi hành án là những trường hợp có thể mua bán không cần sổ đỏ.

Mẫu giấy mua bán đất viết tay căn cứ quy định theo pháp luật

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Đất đai 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, việc mua bán đất bằng giấy viết tay mới phải đảm bảo yếu tố pháp lý.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những quyền hợp pháp của người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013. Mục đích của giấy tờ sử dụng đất viết tay, giấy tờ mua bán nhà đất viết tay là chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa những người sử dụng đất với nhau.

Giấy mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những lý do bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải lập sổ đỏ, theo quy định tại điều 100 luật đất đai 2013 liên quan đến việc cấp sổ đỏ. cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mẫu văn bản chuyển nhượng đất đai viết tay được coi là một mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai 2013, Bộ luật Dân sự 2013 và các luật hướng dẫn có liên quan.

Vì vậy, hợp đồng đã quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. Đồng thời, để tránh bị vô hiệu trước pháp luật, mẫu giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay phải đáp ứng những đặc điểm sau.

 • Mục đích và nội dung của hợp đồng chuyển nhượng phù hợp với đạo đức xã hội và không trái với bất kỳ quy định nào của pháp luật.
 • Người ký văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực trách nhiệm dân sự đầy đủ.
 • Việc ký kết văn bản chuyển nhượng bất động sản phải hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc;
 • Để khẳng định tính pháp lý của hợp đồng, văn bản chuyển nhượng đất viết tay phải được công chứng.

Mẫu giấy mua bán đất viết tay

Theo tìm hiểu của chúng tôi, một tờ giấy mua bán đất viết tay cần có những nội dung chính sau:

 • Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán;
 • Trách nhiệm nộp phí và nộp thuế.
 • Các điều kiện liên quan đến quyền sử dụng đất được chuyển nhượng;
 • Quyền sử dụng đất được chuyển nhượng và đăng ký.
 • Phương thức giải quyết các bất đồng trong hợp đồng;
 • hợp đồng bên

Mẫu giấy mua bán đất viết tay mới nhất cập nhật năm 2023

Mẫu giấy mua bán đất viết tay mới nhất cập nhật năm 2023

Mẫu giấy mua bán đất viết tay mới nhất cập nhật năm 2023

Mẫu giấy mua bán đất viết tay mới nhất cập nhật năm 2023

Mẫu giấy mua bán đất viết tay mới nhất cập nhật năm 2023

Hi vọng những chia sẻ của chúng tôi về mẫu giấy bán đất viết tay trên đây đã mang đến cho quý khách hàng nhiều thông tin hữu ích. Nhờ đó tránh được nhiều rủi ro không đáng có khi soạn thảo giấy tờ mua bán nhà đất bằng giấy tay.

Bài viết liên quan